Inleiding

Dit onderdeel van de website gebruik ik om mijn ideeën over religie te delen. Het zal wellicht nog eens op een andere manier moeten gebeuren, los van deze website, maar voor nu is dit de keuze.

Om globaal aan te geven waar het mij om te doen is: ik meen dat iedere religie het product van menselijke inspanningen is. Het zijn menselijke theorieën die, eveneens door mensen, van een goddelijke autoriteit zijn voorzien en daarmee al vrij snel onzinnig en soms ook gevaarlijk genoemd kunnen worden. In het stuk Gedachten over geloven leg ik in zo’n 27 pagina’s uit waarom ik deze mening ben toegedaan. Het gaat daarbij vooral om de christelijke religie, omdat ik daar het meest vertrouwd mee ben.

Het leek mij, nadat ik voornoemd artikel had afgerond (hoewel ik nog steeds wel eens wat aan sleutel), aardig om schrijvers van christelijke blogs en websites mijn ideeën eens voor te leggen en hen te vragen waarom concepten als “De Bijbel is het Woord van God” en “Jezus is de Zoon van God” zo vanzelfsprekend voor hen zijn. In de meeste gevallen zag ik daarbij reden om ook inhoudelijk te reageren op artikelen die deze website-auteurs geschreven hadden. Helaas bleven de reacties grotendeels uit en deden de aangeschreven auteurs er volledig het zwijgen toe. Alleen van Stadskerk040 in Eindhoven kreeg ik een reactie.

Aangezien ik vrij veel moeite heb gedaan om inhoudelijk op deze artikelen te reageren, heb ik bedacht een en ander op deze website te plaatsen. Het is te vinden in Reacties op artikelen. Misschien zijn er mensen die het interessant vinden om hier kennis van te nemen.

Mocht het een of ander reden geven om te reageren, dan voel je vrij om via de contactpagina van deze website een bericht te sturen. Ik voel niets voor vijandige confrontaties, maar het delen van visies met bijbehorende argumenten, juich ik toe en dat kan constructief zijn voor een beter begrip ten aanzien van de onderwerpen die hier besproken worden (of anderszins). Ik heb een sterke overtuiging, maar ik ben zeker ook bereid om kritisch naar mijn standpunten te kijken.

En dan nog even dit, voor alle duidelijkheid: ik ben christelijk opgevoed en het gezin waarin ik ben grootgebracht, zocht zijn heil in pinksterachtige groeperingen. Vanaf mijn 20e ben ik me daarvan gaan los worstelen en vanaf mijn 40e ben ik steeds meer gaan nadenken over religie, waarbij ik tot oordelen ben gekomen die nogal afwijken van hoe ik ben grootgebracht. Voor mijzelf wijs ik iedere vorm van religie resoluut af. Opvallend genoeg heb ik me ondanks genoemde ontwikkelingen ook nog gewoon bezig gehouden met de discografie van Larry Norman (een reli-rockartiest, 1947-2008) en heb ik een website over zwarte gospel. Larry Norman was de eerste rockartiest waar ik naar luisterde; hij maakte veel indruk en een dergelijke fascinatie raak je blijkbaar nooit meer helemaal kwijt. Zwarte gospel was in mijn ontdekkingstocht door het Amerikaanse muzieklandschap een niet te missen genre. Inhoudelijk heeft het allemaal weinig tot geen betekenis. Zie verder onder My websites/pages op de Links-pagina.